(איבחונים ולקויות למידה באונברסיטאות (אבחון מת"ל 

         למידע על איבחונים ולקויות למידה באוניברסיטאות (אבחון מת"ל)- 

              https://nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal.html

למידע וכתבות בנושא חשיבות איבחונים:

     http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4382424,00.html