לפי החלטת הכנסת החל מחודש ינואר 2010 כל מי שהתחיל ללמוד במוסדות הלימוד בפריפריה זכאי לקבל שנת לימודים ראשונה חינם (שנה א ).

הטבה זו תקפה לחמש השנים מיום סיום השירות הסדיר והיא בא בנוסף לכספי הפיקדון ולמענק השחרור ולא על חשבונם.

ניתן גם לקרוא

http://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/education/toar1/pages/mehaperiferia.aspx

 

מי זכאי להטבה?

חיילים משוחררים (לרבות מי ששירתו בגופים נוספים מלבד צה"ל) שסיימו את תקופת שירות החובה:

 

 

בנים

צבא - לוחם + תומך לחימה - 34 חודשים.

מסיים שירות אחר - 35 חודשים.

עולה שהגיע לארץ אחרי גיל 27 - 23 חודשים.

מתנדב - 23 חודשים.

חייל שנקרא לשירות סדיר בין גיל 27 ל- 29 - 29 חודשים

 

 

בנות

 

צבא - לוחמת + תומכת לחימה - 22 חודשים.

מסיימת שירות אחר - 23 חודשים.

עולה שהגיע לארץ אחרי גיל 27 - 17 חודשים. 

 

משרתי שירות לאומי

 

מי ששירת/ה שירות לאומי במשך 23 חודשים זכאי למלא ההטבה(9521 ₪) .

מי ששירת/ה שירות לאומי במשך 12 חודשים זכאי למחצית ההטבה(4760 ₪) .

שירות אזרחי

מי ששירת 12 חודשים.

בנוסף יש לציין כי להטבה זכאים גם חיילים וחיילות שלא סיימו את תקופת שירות החובה בשל פציעה בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית, או שהוכרו על ידי גורם מוסמך באכ"א כמשוחררים זכאים לעניין הטבה זו.

כמו כן, זכאים להטבה חיילים שהפסיקו את שירותם לפני תום תקופת השירות מטעמי בריאות באישור ראש מנהל השירות האזרחי -לאומי ובלבד שהשלימו שני שליש מתקופת השירות הנדרש.

באילו מוסדות ניתן ללמוד שנה ראשונה חינם?

 

בצפון

מכללת צפת

מכללת סחנין

מכללת תל חי

מכללת אהלו בקצרין

מכללת עמק יזרעאל

מכללת אורט בראודה

מכללת אורנים בטבעון

המכללה האקדמית גליל מערבי

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

 

בדרום

מכללת קיי

מכללת חמדת הדרום

המכללה האקדמית ספיר

מכללת סמי שמעון (סניף באר שבע)

שלוחת אילת של מכללת לוינסקי לחינוך

קמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

בירושלים

מכללת אמונה

מכללת ליפשיץ

מכללה ירושלים

האקדמיה בצלאל

מכללת הדסה ירושלים

המכללה לחינוך דוד ילין

האקדמיה למוסיקה ולמחול

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה

עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה

ומה על בני הפריפריה עצמם ?

בני יישובי הפריפריה עצמם (יישובים בנגב ובגליל, המוגדרים כ"אזורי סיוע", על פי רשימה מוגדרת של הממשלה) מוזמנים ללמוד שנה ראשונה בחינם במוסדות לימוד מוכרים למל"ג, המפוזרים ברחבי הארץ, ולא דווקא באזורים המרוחקים

 מלגות פריפריה הניתנות לבני יישובים באזורי סיוע, כוללות שנה ראשונה חינם לתואר ראשון וייעוץ בבחירת לימודים, או לחילופין – מלגה למכינה, מלגת קיום חודשית, מימון של כ – 50% משכר הלימוד השנתי לאורך שלוש שנות התואר, וליווי אקדמי בשנה הראשונה.

זכאות לשנת לימודים ראשונה על חשבון המדינה